08. Oktober - Workshop med Computas

En designutfordring: Hvordan ser fremtidens jobbsøkerprosess ut?

Design Thinking, Service design, Design sprints… Alt koker ned til å bruke riktig verktøy til riktig tidspunkt.

I denne workshopen kan du bli med å se hvordan vi i Computas involverer beslutningstakere i en brukersentrert designprosess. Vi ser på ulike teknikker som vi bruker til daglig i designprosessen og hvordan disse bidrar til å få et riktig sluttprodukt for kunden. Vi skal også prøve oss på noen teknikker der vi ser hvordan de spiller ut i praksis.

Det vil bli lett matservering under workshoppen, og senere drar vi ut på byen for middag og mingling!

Minner at vi også kan nåes på td@list.uit.no hvis du lurer på noe.

Lenke til arrangementet på facebook